Realizační tým

Realizační tým je složen z koordinátora a partnerů projektu.

Koordinátor:
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. – CzechGlobe
Vedoucí lektor:
Doc. Mgr. Ing František Zemek Ph.D., (zemek.f@czechglobe.cz),
Oddělení dálkového průzkumu Země
tel. +420 511 192 247
Projektový manažer:
Ing. Jarmila Grégrová, (gregrova.j@czechglobe.cz),
tel. +420 511 192 239
Finanční manažer:
Ing. Eva Jarošová, (jarosova.e@czechglobe.cz),
tel. +420 511 192 228

Partneři projektu:

Vysoké učení technické v Brně
Vedoucí lektor: Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

ENKI, o.p.s.
Vedoucí lektor: Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

RAWAT consulting s.r.o.
Vedoucí lektor: Ing. Roman Sládek

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vedoucí lektor: Ing. Jakub Brom, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí lektor: Prof. Ing. Zdeněk Žalud Ph.D.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Vedoucí lektor: Doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, Ph.D.

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Vedoucí lektor: Mgr. Martin Střelec

Zahraniční spolupracující instituce:

Idaho University / USA
Nancy F. Glenn, Ph.D., P.E. http://bcal.geology.isu.edu/

Boston University / USA
Prof. Yuri Knyazikhin http://cybele.bu.edu/

Colorado University – CIRES (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences) / USA
Prof. Carol Wessman http://cires.colorado.edu/

Tel-Aviv University / IZRAEL
Prof. Eyal Ben-Dor http://www.tau.ac.il/~rslweb/index.html

Deutches Zentrum für Luft-und Raumfahrt / NĚMECKO
http://www.dlr.de/caf/en/desktopdefault.aspx/tabid-6206/10515_read-23248/

Forschnungszentrum Jülich / NĚMECKO
Dr. Uwe Rascher, http://www.fz-juelich.de/ibg/ibg-2/EN/Home/home_node.html