Kontakt

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. – CzechGlobe

Vedoucí lektor:
Doc. Mgr. Ing František Zemek Ph.D.
Oddělení dálkového průzkumu Země
zemek.f@czechglobe.cz
tel. +420 511 192 247
Projektový manažer:
Ing. Jarmila Grégrová
gregrova.j@czechglobe.cz
tel. +420 511 192 239
Finanční manažer:
Ing. Eva Jarošová
jarosova.e@czechglobe.cz
tel. +420 511 192 228