Cíle projektu

 • rozvoj spolupráce a šíření znalostí v oblasti DPZ mezi partnery projektu i vzdělávací sférou
 • vybudovaní sítě interdisciplinárních týmů zaměřených na využití DPZ, s propojením na vynikající zahraniční instituce
 • rozvoj využití leteckých hyperspektrálních, termálních a LiDARových dat pro výzkumnou a aplikační sféru
 • spolupráce mezi partnery projektu na vývoji metod pro hodnocení různých typů ekosystémů a jejich složek metodami DPZ:
  • půdní vlastnosti
  • vegetační pokryv vybraných terestrických ekosystémů
  • eutrofizace vod sladkovodních nádrží
  • agroekosystémy a jejich výnosový potenciál
  • teplotní režim krajiny
 • sdílení výzkumných infrastruktur v průběhu řešení projektu i po jeho ukončení
 • vytvoření předpokladů pro pokračování spolupráce i po ukončení projektu formou nových společných projektů