Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikací pro rozvoj regionů

Projekt byl úspěšně ukončen.

Celkem bylo proškoleno 483 osob – z toho 289 mužů a 194 žen.
Bylo vytvořeno 35 produktů – prezentace z tematických workshopů, diskuzních panelů, zprávy ze zahraničních cest a stáží, monografie, data a mapový server
Do projektu se zapojilo 54 přednášejících na workshopech a diskusních panelech.
Uskutečnilo se 6 workshopů, 7 diskuzních panelů, 5 zahraničních stáží a dvě konference.
Zapojeno bylo 7 partnerů.

Realizované akce

17.–18. září 2014

Proběhla závěrečná konference projekty HyDaP

3.–19.září 2014

proběhl 5. diskuzní panel projektu HyDAP na téma Zpracování hyperspekrálních leteckých dat ze senzorů Dual a Fluo. Za účasti odborníka z Forschnungszentrum Jülich (Německo) je prováděno předzpracování nasnímaných hyperspektrálních a fluorescenčních dat.

1.–24. července

proběhl 4. diskuzní panel projektu HyDAP na téma Pořizování leteckých a pozemních dat pro hodnocení fluorescence chlorofylu vegetace. Za účasti partnerů z Německa, Itálie, Španělska a Holandska bylo provedeno pozemní a letecké měření projevů vegetace v oblasti fluorescence chlorofylu v rámci mise FLEX.

23.–27. června 2014

proběhl workshop projektu HyDAP na téma Airborne LiDAR and hyperspectral scanning for ecosystems assessment.

8.–11. dubna 2014

proběhl 5. workshop projektu HyDaP a třetí diskuzní panel.

6. prosince 2013

proběhl v rámci projektu HyDAP seminář pro posluchače magisterského studia Katedry krajinného managementu ZF JČU na téma: Využití dat letecké obrazové spektroskopie a LiDAR pro tvorbu plánů pozemkových úprav. Teoretickou čast prezentoval doc. František Zemek, praktické aplikace pro tvorbu plánů pozemkových úprav Ing. Zdeněk Mayer. V následné aktivní diskusi se studenti nejvíce zajímali o uplatnitelnost znalostí z GIS a DPZ ve svých možných budoucích zaměstnáních.

20.–22. listopadu 2013

proběhl 4. workshop projektu HyDaP.

3.–6. září 2013

proběhl třetí HyDaP Workshop.

25.–28. června 2013

proběhl druhý HyDaP Workshop a první diskusní panel.

14. února 2013

byl zprovozněn mapový server jako jeden z výstupů projektu HyDaP

14.–16. listopadu 2012

proběhl zahajovací meeting projektu HyDaP